Hanna-Kaisa Järvi Hyvinvointialan liitto

Vetoomus ehdokkaille: Kaikki terveyspalveluntuottajat talkoisiin

Suomessa ei ole enää kaikilla hyvä olla. Terveyspalvelut eivät ole tasapuolisesti kaikkien suomalaisten ulottuvilla, riippumatta postinumerosta tai varallisuudesta. Myös suomalainen poliittinen päätöksenteko on ollut poukkoilevaa tai jopa saamatonta. Suuri osa suomalaisista haluaa Suomen kuntoon, korjausliikkeellä uuden suunnan Suomelle.  Löytyykö tähän aitoa tahtoa?

Yksityinen terveyspalveluala pitää eriarvoisuuden kaventamista terveyspalvelujen saatavuudessa kaikista tärkeimpänä tavoitteena kun mietimme miten Suomi tulevaisuudessa haasteista selviää. Väestömme ikääntyy, eikä julkinen talous pysy menossa mukana. Kestävyysvajeen kuromisessa olemme vaarassa jäädä telineisiin. Maali on kauempana kuin Huuhkajien MM-kisapaikka.

Jokaisen suomalaisen pitää voida luottaa siihen, että hoitoa saa sitä tarvitessaan kohtuullisessa ajassa. Nykyisin jo yli kolmannes lääkärikäynneistä tehdään yksityisellä sektorilla. Yksityinen  palveluntuottaja on kyennyt tekemään asioita talouden kannalta oikein: hyvää ja laadukasta palvelua – kustannustehokkaasti.

Pian päättyvä vaalikausi ei jää historiankirjoihin suurien tavoitteiden toteutumisen aikana. Seuraavalla vaalikaudella rahoitusjärjestelmän uudistaminen yhtä aikaa järjestämislain viimeistelyn kanssa on välttämätöntä. Palveluita tarvitsevalle ihmiselle on annettava myös valtaa.

Tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua: talouden vakavat häiriöt ovat tulleet jäädäkseen. Sote-järjestämislakiesitykset eivät ole tarjonneet vastausta kestävyysvajeen ratkaisemiseen, eikä liioin tuotantotapojen uudistamistarpeeseen. Jos halutaan ratkaisuja, aivan keskeistä tulee olla järjestäjän ja tuottajan roolien erottaminen toisistaan. Kysymys on kriittinen myös rahoitusuudistamisen onnistumisen kannalta.

Olennaista on, että sote-järjestelmästä tulee läpinäkyvä, palveluntarjoajat kilpailevat laadulla ja tehokkuudella sekä asiakas voisi valita tarpeitaan vastaavan palveluntuottajan. Rahoitusuudistus on toteutettava järjestämislain kanssa yhtä aikaa -  valinnanvapauden edistäminen kärjessä.

Näissä talkoissa yksityinen sektori ei ole julkisen vihollinen vaan kumppani.

Ihmisen omalle valinnalle on annettava tarpeeksi tilaa. Sitä pitää tukea ja julkisen vallan tehtävä on tehdä se mahdolliseksi. Nyt järjestelmämme on niin epätasa-arvoinen, että kaikki on tehtävä, jotta asiakas on keskiössä. Hän saa hoitoa silloin, kun sitä tarvitsee.

Jos rahoituspohja ei vahvistu, päättäjillä on kaksi vaihtoehtoa: palvelujen saatavuus ja laatu heikkenevät tai on parannettava palvelutuotannon tehokkuutta antamalla tilaa uusille toimintatavoille ja hyödynnettävä kaikki käytössä olevat resurssit.

Lisääntyvästä valinnanvapaudestä hyötyy jokainen suomalainen. Valinnanvapausmalli ei luo villiä markkinaa, jossa toimivat tutkimattomat puoskarit. Sote-palvelujen tuottajien markkinoille pääsyä ja alalla toimimista valvotaan, ja tulee jatkossakin valvoa. Valvotussa tuotannossa kaikki valinnat ovat turvallisia.                    

Palvelut on saatava yhdenvertaisiksi. Toiset vaativat julkisen palvelutuotannon sementoimista,  toisten ratkaisu on avata tuotanto kilpailulle ja asiakasvalinnalle. Me yksityiset palveluntuottajat uskomme, että uudella eduskunnalla ja hallituksella on vahvuutta valita jälkimmäinen.

Kansalaisetkin haluavat valinnanvapautta. Loppuvuodesta julkaistussa Aula Researchin toteuttamassa kyselytutkimuksessa yli 2000 haastatellusta Suomen kansalaisesta 91 prosenttia kaipasi valinnanvaputta terveyspalveluihinsa, ja 72 prosenttia kannatti valinnanvapausmalliin siirtymistä. Useat muut viime vuosina toteutetut tutkimukset osoittavat selvästi samankaltaisia tuloksia. Palvelujonoihin tuskastuneet suomalaiset ovat ymmärtäneet, että toimivat sote-palvelut saavutetaan valinnanvapausjärjestelmässä.

Yksityinen sektori haluaa toimia aidosti julkisen sektorin kumppanina. Nyt ja tulevaisuudessa julkinen järjestää, mutta paras tuottaa. Tässä tilanteessa yksityiset palveluntuottajat, niin yritykset kuin järjestötkin ovat näihin talkoisiin valmiita.

Kun yksityisen toimialan järjestöt ja yritykset otetaan aktiivisesti mukaan palvelujärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja lainvalmisteluun, löytyy entistä parempia väyliä pelastaa Oy SUOMI Ab. Monituottajamalli on osoittautunut käyttökelpoiseksi toimintatavaksi, kun mitataan kustannustehokkuutta, mutta ennen kaikkea vaikuttavuutta.

Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat 16.3.2015 julkaistussa raportissa (Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015)  todenneet seuraavaa:  ”Nykyiset politikkatoimet eivät ole vähentäneet eriarvoistumista. Julkinen sektori voi jopa kasvattaa eriarvoisuutta, koska päätösten vaikutuksia eri väestöryhmiin ja näiden väliseen yhdenvertaisuuteen ei arvioida etukäteen.”

Sekä eriarvoistumisen vähentämisessä ja kestävyysvajeen kuromisessa, on välttämätöntä, että kaikki palveluntuottajat ovat samalla viivalla tuottaessaan palveluja suomalaisten hyväksi.

Seuraavan hallituksen on oltava ennakkoluuloton uudistaja, nähtävä pitkälle ja ennen kaikkea sen on oltava tarpeeksi vahva tekemään päätöksiä johon meillä on varaa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat